Д-р Даря Първанова, специалист по ендокринология и болести на обмяната, се присъедини към екипа на МЦ КИРМ, Плевен. Завършва Mедицински университет, гр. Плевен през 2004 год. През 2015 год. придобива специалност „Ендокринология и болести на обмяната” От 2010 година д-р Първанова е асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести” в Медицински университет – Плевен и работи като лекар в клиника по вътрешни болести на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” Плевен.

В МЦ КИРМ – Плевен д-р Първанова ще консултира пациенти по предварително изготвен график, след записване на тел.: 064 804790.