Д-р Владимира Карагьозова, акушер-гинеколог в МЦ „КИРМ – Пловдив“, взе участие в първото за годината научно събитие на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE): ESHRE Campus 01/2017, Effects of ART and endometriosis on pregnancy outcome, София.

Събитието се отличи с изключително интересна програма и богато международно участие с присъствие на изтъкнати специалисти по репродуктивна медицина от България, Великобритания, Финландия, Белгия и Япония. Това бе отлична възможност за обмяна на научен опит, дискусии и нови контакти. От България, в научната програма на форума участие взеха специалистите доц. д-р Петя Андреева, Таня Милачич, д-р Петя Чавеева и д-р Надя Магунска.

Международното участие бе представено от Prof. Anne Pexsters-Leuven, Lucky Saraswat – University of Aberdeen, Emma Kirk – North Middlesex University Hospital, Prof. Diane De Neubourg – Belgium, Prof. Aila Tiitinen – Helsinki.

Курсът разгледа ефекта на АРТ и ендометриозата върху спонтанните аборти, многоплодната и ектопичната бременност, както и въпросите на диагностициране и проследяване на някои абнормно протичащи бременности. Проведени бяха дискусии върху всяка от презентираните теми, в които участниците имаха възможност да получат изчерпателни отговори върху интересни проблеми, както и да обменят опит с колеги от водещи лечебни заведения в Европа и САЩ.