На завършилата 31-ва годишна среща на ESHRE в Лисабон, д-р Виолета Рилчева, специалист по вътрешни болести и андрология в МЦ КИРМ Плевен, представи презентация в секция „Андрология“ на тема: „Влияние на оксидантивния стрес при фертилни и инфертилни мъже чрез изследване на общ антиоксидантен капацитет“. Проучването изследва един от механизмите за увреждане на спермална ДНК (увреждане от свободни радикали) и загуба на функционална способност при сперматозоидите. Данните от проучването доказват, че изследването на антиоксидантен капацитет е сигурен механизъм за изследване стерилитета при мъжа и е в пряка зависимост с ДНК фрагментационния индекс и морфологията на сперматозоида. Също и селектира групата пациенти, които се нуждаят от терапия с антиоксидантни медикаменти.

На 31-вата годишна среща на ESHRE в Лисабон се включиха над 8000 участници от цял свят. Представянето на собствено проучване на такъв голям форум е чест не само за МЦ КИРМ, но и за репродуктивната медицина в България. Научният проект е спонсориран от МУ-Плевен, като част от изследванията са извършени в ИБИР – БАН.