Д-р Ваня Патеркова от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив, се включи в XV-я Фестивал на здравословния начин на живот “Здравей, здраве!” с интересна лекция. за личната отговорност към собственото здраве Събитието се състоя на 18 и 19 май, в Дома на науката и техниката в Пловдив.

Д-р Патеркова е завършила медицина във ВМИ „Ив. П. Павлов“ в Пловдив и има защитени две специалности: „Вътрешни болести“ и „Клинична лаборатория“. В професионалния си 36-годишен път тя е поддръжник на холистичния подход в медицината. Мотото в живота й е „Профилактиката – най-доброто лечение“. От 23 години използва различни природни продукти и уреди за поддържане и възстановяване на здравето – както лично, така и на пациентите си.

Темата, с която предизвика особен интерес сред аудиторията на Фестивала “Здравей, здраве!”, беше “Здравето – моя отговорност”. Д-р Патеркова акцентира върху необходимостта всеки сам да е отговорен за своето здраве, а не да разчита единствено на лекаря. Специалистът изтъкна и важността на това храната да наше лекарство. Тя коментира обстойно как да подобрим качеството на водата и чрез употреба на уреди за нейното обогатяване и подсилване на ефекта й чрез сребърни или водородни йони.

Д-р Патеркова коментира защо и кога е добре да се правят нужните профилактични изследвания, както и каква предварителна подготовка е необходима, за да се гарантира точността на изследваните показатели.