Д-р Алкан Емин, акушер-гинеколог в МЦ КИРМ “Света Елисавета” Плевен, взе участие в 67-мата годишна среща на Американската асоциация по репродуктивна медицина. Събитието се проведе от 15 до 19 октомври, 2011 г. в Орландо, Флорида, САЩ. Темата на срещата тази година беше “Реализиране на научните мечти”, научната програма беше разработена съгласно потребностите, както на практикуващите лекари, така и на учените в областта на репродуктивната медицина и биология.

Пленарните сесии включваха дискусии относно последните постижения в изследването на стволови клетки и новостите в запазването на фертилитета при пациенти с онкологични заболявания, както и всички други аспекти на репродуктивната медицина. Бяха проведени видео и интерактивни сесии, кръгли маси, както и общодостъпни сесии, акцентиращи върху менопаузата и контрацепцията. Годишната среща предостави възможност на участниците да се запознаят с най-новите насоки на развитие в областта на репродуктивната медицина.