Не бихме могли да се изолираме от евентуален контакт с този, както с който и да е грипен вирус, освен ако не спрем да водим нормален начин на живот и не се изолираме напълно в къщи. Това, разбира се, не е необходимо.

Можем, обаче, да подготвим имунната си система за среща с вируса, така, че тя да не допусне развитие на сериозни усложнения (най-често белодробни).

От достъпните у нас противовирусни имуномодулатори, препоръчвам препаратите Isoprinosine (Ewopharma) и Engystol (Heel), в комбинация с витамини от групата А, Е, С и микроелемента Selen, както и растителния продукт Цитросепт.

Една профилактична имуностимулираща противовирусна схема за възрастни (над 12 год. и небременни жени), би изглеждала така:

Първи месец:
Isoprinosinе, tabl.
5 дни – 3 x 1, 2 дни – почивка, 5 дни – 2 табл. еднократно, 2 дни – почивка, 5 дни – 3 x 1, 2 дни – почивка, 5 дни – 2 табл. еднократно.
Engystol tabl.
3 x 1 табл. под езика, за смучене. Половин час преди и след препарата, не се яде и пие.
Антиоксидант tabl. (Walmark)
По 2 табл. на ден.

Втори месец:
Isoprinosinе, tabl.
5 дни – 3 x 1, 2 дни – почивка, 5 дни – 2 табл. еднократно, 2 дни – почивка, 5 дни – 3 x 1, 2 дни – почивка, 5 дни – 2 табл. еднократно.
Engystol tabl.
3 x 1 табл. под езика, за смучене.
Цитросепт sol.
2 х 25 капки в 150-200 мл натурален сок.

Трети месец
Isoprinosinе, tabl.
5 дни – 3 x 1, 2 дни – почивка, 5 дни – 2 табл. еднократно, 2 дни – почивка, 5 дни – 3 x 1, 2 дни – почивка, 5 дни – 2 табл. еднократно.

В случай на инфекция, температура и/или прием на антибиотици по време на провеждане на схемата, приемът на препаратите не се прекратява.

В случай на забременяване:

Схемата се прекратява, независимо от етапа, до който е провеждана и продължава, както е посочено по-долу.

Профилактика по време на бременността:

Бременните жени са в повишен риск, поради естествено понижение на клетъчния (противовирусен) имунитет, характерно за нормалната бременност.

Препоръки към бременната жена:

При възможност, ограничаване на контактите и престоя на обществени места.

Ежедневен прием на витамини (напр. Centrum materna)

Имунопрофилактика по време на бременността:

Противовирусен имуномодулатор, който може да бъде прилаган и по време на бременност, е хомеопатичният препарат Engystol. Подобно на останалите хомеопатични препарати, той няма странични и тератогенни ефекти.

Приложението му с профилактична цел по време на бременност, може да започне по всяко време на бременността, независимо от гестационния срок (3 пъти по една таблетка, под езика, за смучене), с продължителност от 15 дни до 3 месеца.
В случай на доказан грипен вирус А H1N1 по време на бременност, противовирусният препарат Tamiflu (Oseltamivir), може да бъде прилаган в доза една капсула от 75 mg на ден, в продължение на 5 дни. Същият може да бъде назначен и при бременни жени с отрицателен тест за А H1N1, но контактни с позитивни пациенти.
Добър терапевтичен подход по време на бременността е и вливането на интравенозен гама-глабулинов препарат – например Immunovenin intact, amp. 5 ml, 250 mg, инфузии от 50 амп., разредени 1:2 в 0.9% NaCl. При позитивиране на теста за A H1N1 – две инфузии по 50 амп., през два дни. 25-30 дни след второто вливане – повторно вливане на 50 ампули. Към терапията може да се включи и прием на Engystol, за по-дълъг период (до 3 месеца).
Допълнителни пояснения за препаратите:
Tamiflu (Oseltamivir), Hoffmann–La Roche (Roche) е първият орално активен инхибитор на вирусната neuraminidase, която е отговорна за освобождаването на вирусни частици от инфектираните клетки и по този начин, се ограничава разпространението на вируса. От 1999 год., препаратът е прилаган за лечение и превенция на Грипен вирус А и В инфекции при над 50 млн. души. Oseltamivir се активира след преминаването си през черния дроб. До Октомври, 2009, само при 39 от над 10 000 A H1N1 (swine) пациенти е установена резистентност към препарата.

Isoprinosine
Синтетичен пуринов дириват с имуномодулиращи и антивирусни ефекти, резултат от повишаване на естествения имунитет.
Имуномодулиращи свойства:
– Нормализиране на клетъчно-медиирания имунитет чрез стимулиране диференциацията на Т лимфоцитите към цитотоксични и хелперни Т лимфоцити и повишена продукция на лимфокини.
– Повишена продукция на IL-1 (interleukin-1) и IL-2 (interleukin-2) and IFN-gamma.
– Повишава активността на NK лимфоцитите.
– Повишава хуморалния имунен отговор чрез стимулиране диференциацията на В-лимфоцитите в плазматични клетки
и производството на антитела.
– Потенцира хемотаксиса на неутрофили, моноцити и макрофаги, и стимулира фагоцитозата
– Инхибира вирусната амплификация чрез супресия на вирусната РНК синтеза.