Честит Международен ден на имунологията – 29 април, на клиничните имунолози доц. д-р Емилияна Конова, дм, доц. д-р Цветан Луканов, дм, и д-р Светла Блажева от екипа на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен! Нека са здрави, щастливи, все така успешни, креативни и с всеотдайност и професионализъм да допринасят за здравето на другите и сбъдването на чудеса в живота им!  

Международният ден на имунологията се отбелязва в Европа от 2005 г., а от 2007 г. – и в целия свят. Имунологичните дружества по света обединят усилията си за увеличаване на общественото признание за значението на имунологията. С поредица инициативи те демонстрират как познаването и разбирането на човешката имунология би подобрило общественото здраве. Тази година темата на празника е “Имунитетът през вековете: навигация в науката за стареенето и имунологията”.

Въпреки че общественият интерес към здравните въпроси е висок, хората без научна подготовка често пропускат значението на имунологичните изследвания и открития. Затова Международният ден на имунологията има за цел да създаде мост между нарастващите познания на учените-имунолози и информирането на обществеността и пациентите, за да се подобрят здравето и благосъстоянието като цяло.

Клиничната имунология е една интердисциплинарна наука, взаимодействаща си тясно с всички медицински специалности. Важен е нейният принос за диагностицирането на редица заболявания, а имунотерапията навлиза все по-широко при лечението на инфекциозни, ревматологични, онкологични, алергични, репродуктивни и др. здравословни проблеми.  

Терапията на голяма част от тези заболявания е свързана с прилагането на иновативни методи за лечение от последно поколение, основани именно на повлияването на имунната система. Ролята на клиничната имунология силно нараства и поради факта, че в световен мащаб през последните десетилетия се увеличава непрекъснато броят на имунообусловените заболявания и постепенно те се нареждат като значимост до сърдечносъдовите и онкологичните проблеми,

Нека не забравяме датата 29 април – денят, в който светът отдава дължимото на имунологията, поставя актуалните въпроси на дневен ред и информира за тяхната значимост. значимостта за общественото здраве и благосъстояние.

Да поздравим една медицинска специалност, спасявала човечеството от пандемии и особено актуална във века на алергиите, автоимунитета, новите диагнози и имунните дефицити.

Имунната система ни учи на ТОЛЕРАНТНОСТ и поносимост към всичко чуждо с цената на изобретателност, равносилна на изкуство.

Когато прагът на толерантност е нисък, имунната система реагира остро, внезапно, с бурна реакция, която уврежда самия организъм и променя здравето и живота му.

Затова – да се учим на търпение и емпатия, да се борим за вътрешната си хомеостаза и за мир и разбирателство между хората и народите!

Тази специалност през 2007 година подаде ръка и събра около себе си други специалности, за да го има МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен! Честит Ден на имунологията!”, заяви в обръщение към екипа по повод празника доц. д-р Емилияна Конова.