По повод празника на град Плевен – 15 май, Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина“ ще проведе Ден на отворените врати. На 14 май 2016 г., само ден преди празника на града, в МЦ КИРМ д-р Добринка Гинчева, специалист по акушерство и гинекология, ще направи безплатни профилактични гинекологични прегледи за жени на възраст от 12 до 50+ год.

Същия ден част от микробиологичните изследвания и изследванията при мъжа в центъра ще бъдат на преференциални цени, по утвърден от Управителя ценоразпис.
Записването за консултации и изследвания става по предварително изготвен график на тел. 064/804 790 – регистратура.