На 26 март 2015 г. към инициативата на МЦ КИРМ Плевен за провеждане на Ден на отворените врати за извършване на безплатни имунологични консултации и изследвания на имунния статус на желаещите жители на град Плевен, независимо от възрастта им се присъединяват и „Имунодиагностика” и МДЛ по имунология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” Плевен. Приемът ще става по предварително изготвен график.

В МДЛ „Имунодиагностика”, която се намира на бул. „Христо Ботев” 36, ще консултират и изследват пациенти от 9 до 16 часа на 26 март. Записването става на тел. 064/802773.

В МДЛ по имунология на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” Плевен, която се намира във Втора база ще консултират и изследват пациенти от 8.30 до 16 ч., след записване на тел.064/ 886 741.