През 2012 г. в Медицински център “Клиничен институт за репродуктивна медицина” Св. Елисавета – Плевен са извършени 359 ин витро процедури при 325 през 2011 г. С клинична бременност са 142 жени, т.е. – 39.5 % успеваемост, при клинични бременности за 2011 г. – 125 и успеваемост 38.46%.

Родилите жени след ин витро през 2012 г. са 104. Децата, родени през 2012 г. са общо 137, а от създаването на центъра през 2007 г. – общо 498 деца.

В МЦ КИРМ – Плевен през 2012 г. са направени 260 процедури, финансирани от Център „Фонд за асистирана репродукция”, при 218 процедури за 2011 г. Клиничните бременности са 93 или 35.77% успеваемост, при отчетена успеваемост за 2011 г. – 29.36%. През 2012 г. са родили 60 жени, финансирани от фонда, като родените бебета са – 77. Родените деца през последните три година в семейства, извършили ин витро процедури в МЦ КИРМ Плевен, финансирани от Център „Фонд за асистирана репродукция”, са 225.

За консултации през центъра са преминали 10123 пациенти. Разпределение на пациентите по населени места: от Плевен – 1956 при 1841 за 2011 г., Велико Търново – 716, София – 425, Русе – 459, Ловеч – 443, Варна – 303, Бургас – 177, Стара Загора – 164, Пловдив – 124. Регистрира се и увеличаване на пациентите от Сливен, Разград, Търговище, Шумен.

Мъжете, посетили центъра за консултации и изследвания в андрологичната лаборатория са 2 365. Лабораторията в Плевен е първата в страната, която въведе новите референтни стойности на Световната здравна организация по отношение на показателите на спермалния анализ и е една от най-прецизните в България в областта на изследването на мъжки фактор при двойки със стерилитет.

През 2012 г. безплатни консултации бяха проведени в градовете Пловдив, Видин и Варна.

Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” Плевен е с отлична акредитационна оценка за пет години и е сертифициран по ISO 9001-2008.