Д-р Виолета Рилчева, специалист по вътрешни болести и андрология и Ралица Височкова, биолог в Медицински център „Клиничен инстритут за репродуктивна медицина” Плевен в продължение на седмица бяха на обучение в Институт Маркес – Барселона. Трeнингът се проведе в Андрологична, IVF и PGD лаборатория на института. Бяха представени най–съвременни тенденции в диагнозата и лечението на мъжкия стерилитет, като особено внимание бе отделено на новите насоки за селекция на сперматозоиди преди използването им при асистирани репродуктивни техники: изследването за спермална анеуплоидия (sperm FISH), изследване за мейоза при тестикуларна биопсия, и интрацитоплазмено инжектиране на морфологично селектирани сперматозоиди.

В близко бъдеще предстои извършване на sperm FISH и в МЦ „КИРМ” при пациенти от двойки с повтарящи се загуби на плода, липса на имплантация на ембриони при ICSI, повишен ДНК–фрагментационен индекс на сперматозоидите, както и при тежка олигозооспермия.