Медицински център „Клиничен институт за репродуктивна медицина” в Плевен започна дарителска кампания за набиране на средства за подпомагане строителството на параклис „Св. ВМЧК Георги Победоносец” в с. Победа, община Долна Митрополия. Ръководството на центъра е внесло по сметката на параклиса 300 лева. Очаква и други добри християни да направят това. Банковата сметка в лева е: IBAN-BG 45STA93000014894503 BIC код – STSABGSF, Банка ДСК – клон Долна Митрополия.


Идеята за построяването на храм „Св. ВМЧК Георги Победоносец” в с. Победа, община Долна Митрополия, е на кмета на селото г-н Валентин Пелов. Изграден е и инициативен комитет, оглавен от отец Марин Стоянов. През май 2006 г. е направена първата копка. Грубият строеж е изграден благодарение на фирма „Шугарте”, с президент Тошко Станчев, фирма „Плевенски цимент”, с директор Страхил Янчев, фирма Еврокварц” с президент Младен Ватов, фирма „Алфамикс” и г-н Мариан Ангелов.
Сега китното Долномитрополийско селце се нуждае от средства, за да може най-сетне да има свой собствен храм.

Призоваваме всички наши пациенти, колеги и приятели да се включат в инициативата заедно с нас.