Готови са здравните книжки за благотворителната инициатива на МЦ КИРМ – Плевен „Дете на МЦ КИРМ Плевен”. С тях всички деца на центъра, заченати след ин витро процедури или интраутеринни инсеминации, или родени, благодарение на терапия след загуби на плода, до навършване на 18-годишна възраст, при необходимост, ще получават безплатни консултации и изследвания от спецалисти на центъра в три направления: 1/ изследване и оценка на имунния статус, консултации с имунолог и профилактика на чести инфекции; 2/ консултации с лекар – специалист по диететика и хранене, оценка на метаболитния  статус и изработване на индивидуален хранителен режим при деца с наднормено тегло или други здравословни проблеми; 3/ консултации на децата и техните родители с детски психолог.

Безплатните имунологични изследвания и консултации с имунолог – доц. д-р  Емилияна Конова, д.м. и д-р Светла Блажева, ще се извършват в трите имунологични кабинета на МЦ КИРМ – в Плевен, Пловдив и Бургас. Безплатните консултации с диетолог – д-р Недка Добрева, ще се извършват в кабинетите в Пловдив и в Плевен, а безплатните консултации с психолог Анелия Рангелова – в центъра в Плевен.

На всяко дете, при раждането, ще бъде предоставена лична здравна книжка „Дете на МЦ КИРМ – Плевен“, с която родителите ще могат през годините да посещават трите центъра и съответните специалисти и в която ще се отразяват всички консултации и изследвания, за да се проследява здравния статус на детето.

Чрез тази инициатива, мисията на центъра се разширява – идеята на екипа е не само да осигури раждане на дете, но след това – детето да расте здраво, обгрижено и спокойно, с добро физическо и емоционално здраве.