Гастроентерологът д-р Владимир Попов вече преглежда пациенти с направление от личен лекар или специалист, тъй като има сключен договор със Здравната каса (НЗОК). Може да запишете час за преглед при него на телефони 064/ 804 790 или 0876 759 881 – регистратура. Адресът на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ в Плевен е ул. “Генерал Скобелев“ 20.

Доктор Попов е завършил медицина през 1989 г. във Висшия медицински институт в Плевен. През 1995 г. придобива специалност “Вътрешни болести” във Висшия медицински институт в София, а през 2000 г. – и специалност “Гастроентерология и диететика” във ВМИ – Плевен.

Има десетски специализации, сред които по фиброгастроскопия, Ехография на съдовете с доплер, Интервенционална ехография и доплер диагностикa, Функционални заболявания на гастроинтестиналния тракт, Чернодрробна биопсия, Долна ендоскопия, Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, Абдоминална доплерова ехография, Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография, Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия- І и IІ-ро ниво и др.

Д-р Попов е асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести в Медицинския университет в Плевен. Член е на престижни професионални организации, като Българската асоциация по ултразвукова медицина (БАУМ), Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози със секция по гастроинтестинална ендоскопия (БАХГОСГЕ), Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), European Association for Gastroenterology and endoscopy (EAGE) и др.