От 1 юни 2017 г. в МЦ „КИРМ – Пловдив“ стартира кампания за хормонална и ехографска оценка на щитовидната жлеза, която ще се проведе от д-р Сава Петров, д.м. специалист по ендокринология и болести на обмяната. За период от три месеца в центъра пациентите ще могат да се възползват от безплатна ехография на щитовидна жлеза след направени три изследвания на тереоидни показатели: хормони и антитела в лабораторията на лечебното заведение.

Целта на кампанията е комплексна диагностика на тиреоидните заболявания.

Д-р Сава Петров завършва медицина с отличен успех в Медицински университет – Пловдив през 2011 год. От 2011 г. до 2012 г. е лекар-ординатор към СПВО на МБАЛ „Пловдив”. От 2012 г. до момента е лекар-ординатор към Клиника по Ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Свети Георги”, придобита специалност по „Ендокринология и болести на обмяната”. От 2013 г. до 2015 г. работи и в отделение по Вътрешни болести.

Участията на д-р Сава Петров с доклади и постери в национални и международни конгреси са свързани с научните му интереси в областта на ендокринологията, репродуктивната медицина, невроендокринологията и сексуалната медицина.

Участия в конгреси: 16-ти Конгрес ENEA (European Neuroendocrine Association), 2014 год.; 16-ти Национален конгрес на БАСРЗ (Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве), 2015 год.; 3rd EASD Postgraduate Course, 2015 год.; Конгрес Neurodiab (Синая, Румъния), 2015 год.; Европейски конгрес по Ендокринология с активно участие и изнасяне на постер през месец май 2016 г. в Мюнхен; Европейски конгрес по Андрология с активно участие и изнасяне на постер, 2016 г., Ротердам.

Курсове и проекти: 2013 – 2014 г. – проект ДОКТОРАНТ към МУ – Пловдив; 2014 – 2015 г. – главен изследовател на вътреуниверситетски проект на тема „Метаболитен синдром и тиреоидна дисфункция при пациенти, подложени на хронично лечение с метадон“; Курс по „Ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза”, Катедра по Образна Диагностика, МУ – Пловдив, 2015 год.

Д-р Сава Петров е член на Българското дружество по Ендокринология, Европейското дружество по Ендокринология и Съюза на учените в България.