МЦ „КИРМ” Св. Елисавета, Плевен е инициатор на проект „Диагностика на Chamydia trachomatis инфекция в България” , който стартира през ноември едновременно в три научни и лечебни заведения в страната. Ръководител на научното изследване е доц. д-р Емилияна Конова – Управител на МЦ „КИРМ” Св. Елисавета, Плевен. От страна на ин витро центъра в Плевен, като изследователи участват акушер-гинеколозите д-р Емилия Рашкова, д-р Стефан Стефанов, д-р Петър Иванов и Цветелина Вескова, клиничен лаборант. Предложението за проекта е провокирано от липсата на единно национално експертно становище относно алгоритъма за диагностика на уро-генитална хламидиаза и приложението на различните диагностични методи при мониториране на терапията.За пациентите, включили се в изследването, са предвидени безплатен гинекологиевн преглед, както и безплатни изследвания, свързани с проекта. Разговаряме с д-р Емилия Рашкова, специалист по акушерство и гинекология за подробно описание на проекта.

– Д-р Рашкова, какво е целта на проекта?
– Проектът цели да се изследва най-чувствителната възрастова група – асимптомни, здрави жени, на възраст от 18 до 25 год., за да да се проучи честотата на C. trachomatis инфекциите. В проекта са включени акредитирани медико-диагностични лаборатории, които извършват диагностика на хламидиаза чрез PCR или серологични методи. Чрез включването си в проекта, лабораториите поемат отговорността за безплатно изследване на селектираните доброволци, които ще бъдат изследвани едновременно във всички участващи лаборатории. Целта на националните скрининг програми за хламидиаза е:
1/ Превенция на развитието на усложнения (ектопична бременност и тубарен стерилитет) и контрол на хламидиазната инфекция чрез ранно откриване и лечение на асимптомните инфекции;
2/ Редуциране на трансмисията чрез сексуалните партньори
3/ Превенция на усложненията на нелекуваната инфекция
4/ Превенция на „епидемията” от стерилитет, със съответните медицински, емоционални, социални и икономически ефекти.

– Какво представлява хламидийната инфекция?
– C. trachomatis е една от най-честите полово-преносими бактериални инфекции, в развитите страни, с около 50 милиона нови случаи на година. Счита се, че повече от 13.5% от жените под 25 год. в развитите страни имат инфекция на долните отдели на гениталния тракт. При 70-80% от жените, инфекцията е асимптоматична, следователно недиагностицирана и лекувана. Благодарение на адекватен имунен отговор, спонтанно самоизчистване на инфекцията, без тъканно увреждане е установено при 30% в първите седмици и месеци, 50% в рамките на година, 80% – 2 години и 94% – 4 години. Ако цервикалната C. trachomatis инфекция не се изчисти адекватно, инфекцията може да асцендира към ендометриума, маточните тръби и малкия таз, с последващо тубарно увреждане и тубарен субинфертилитет, а така също да се предаде и на сексуалния партньор. C. trachomatis e установена като първичен етиологичен фактор при 40-50% от случаите на тазово-възпалителна болест (PID) и салпингит, 25% от ектопичните бременности, 50% от тубарния стерилитет и 50% от епидидимитите при мъжете. Хламидиите (Род Chlamydia) са облигатни, вътреклетъчни, коковидни Грам-отрицателни бактерии, които се размножават само в еукариотни клетки. Към рода Chlamydia принадлежат 4 вида: C. trachomatis, C. psittaci, C. pneumonia и C. pecorum, като роля за човешката патология имат първите три. C. trachomatis паразитира изключително при човека, с изразен тропизъм към епителните клетки на лигавиците – уретра, ендоцервикс, ендометриум, фалопиеви тръби, ректум, респираторен тракт, конюнктива, където са установени рецептори на епителните клетки за C. trachomatis. Поради преобладаващото безсимптомно протичане и свързаното с това неограничено разпространение на C. trachomatis инфекцията, не разполагаме с епидемиологични данни относно нейното разпространение в Българската популация.

– Как е структуриран проектът?
– Проектът включва три части. Целта на първата част е чрез прилагането на различни лабораторни методи (PCR и серологични) за изследване на C. trachomatis инфекция при 100 асимтомни, здрави жени от българската популация, на възраст от 18 до 25 год., да се определи:
1/ Честотата на инфекцията в изследваната рискова възрастова група
2/ Да се сравнят и анализират резултатите от различните методи с оглед на тяхната чувствителност, специфичност и информативна стойност. Втората част на проекта вкючва трикратно изследване през определен интервал спрямо прилаганата терапия на клинична група от 100 субфертилни жени, с цел да се проучи диагностичната стойност на прилаганите методи за мониториране на терапията. Третата част на проекта включва статистическата обработка на данните, изготвяне на публикация за представяне на данните в международно списание. Ще бъде изготвено и предложение за Национална скрининг програма за хламидиаза и предложение за Алгоритъм за диагностика на хламидиаза, подобно на действащите в други Европейски страни.

– Колко и какви жени ще бъдат изследвани?
– Общо 100 жени ще бъдат изследвани, на възраст 18-25 година, да водят полов живот, да нямат предшестващи бременност и гинекологични манипулации, да са клинично здрави, и без продължителен прием на лекарства.без настоящи или протекли в рамките на изминалия месец бактериални, вирусни или гъбични инфекции. В случаите на предшестващ прием на антибиотик, последният да е прекратен преди поне 4 седмици. Преди участие в проучването, жените се запознават с Информация за пациента и попълват Информирано съгласие.