Във Филиала в Бургас на МЦ КИРМ Плевен ще се подготвят документи за кандидатстване към „Център за асистирана репродукция”. Всички пациенти, които желает да кандидатстват за финансиране от страна на центъра към Министерство на здравеопазването, могат да се обърнат за съдействие към добре подготвените специалисти за оформяне и окомплектоване на документацията. В дните от 7 до 11 април във филиала в Бургас те ще бъдат на разположение и с готовност за подготовка на цялата документация, съгласно правилника на Центъра за асистирана репродукция.

За предварителна информация и записване може да потърсите Даниела Гонкова или Венета Кашева на тел.: 064/ 804 790