Уважаеми пациенти, за проверка на резултати след 01.10.2018 г.
Моля, използвайте този адрес: https://web.ivfpleven.com/