Уважаеми пациенти,

Във връзка с невъзможността да бъдем допуснати до гр. Бургас, взехме решение доц. Конова да консултрира записаните по график пациенти дистанционно, чрез телефонни разговори.

Екипът е подготвен за създалата се ситуация и гарантира профeсионално отношение към своите пациенти.

От администрация ще се свържат с всеки записан пациент от графика за организация на дистанционнните консултации и подготовка на медицинската документация, необходима за провеждане на консултациите. Консултациите ще се проведат в определените за тях дни – 17 и 18 март.