Около 25% от мъжете след скорошна респираторна инфекция със SARS–CoV-2 са с олиго-крипто или азооспермия, според отпечатана на 1 март, 2021 статия в списане Human Reproduction, по данни на колектив от Университета на Флоренция.  От изследваните 326 мъже с позитивни назофарингеални проби за вирусната инфекция, са включени 179, на възраст между 18 и 65 години., като семенният анализ е извършен след два отрицателни PCR теста и около 30 дни след положителен тест. Данните от спермалните параметри показват, че около 20% са били с азооспермия, 7% с олигозооспермия тежка степен (концентрация на сперматозоиди под 2 млн./ml). Установява се, че липсата на сперматозоиди е свързана с тежестта на протичане на инфекцията, като 4 от 5 мъже с азооспермия са били пациенти на отделения за интензивно лечение. Интересен факт е, че при всички пациенти с азооспермия има данни за предшестваща доказана фертилност.

В дискусионен план се обсъжда възможността влошените спермални параметри да са свързани с фебрилитета и провежданото лечение с антибиотици, кортикостероиди и имуномодулатори при тази група пациенти. Допуска се обаче, и вероятността вирусът да се локализира в тестисите, поради увеличената експресия на ACE и TMPRSS2 рецептори, т.к. пациентите с активна инфекция имат и ниски нива на тестостерон.

В заключение, авторският колектив препоръчва проследяване на мъжете в репродуктивна възраст, прекарали COVID-19 и извършване на семенен анализ 3 месеца след пълно възстановяване от инфекцията.

 

Преведено от д-р Виолета Рилчева, д.м. – специалист по Ендокринология и болести на обмяната, Андрология в МЦ КИРМ – ПЛЕВЕН

По данни на Human Reproduction, vol. pp 0-10, 2021

 Semen impairment and occurrence of SARS-CoV-2 virus in semen after recovery from COVID-19;

M Gacci, M CoppiE BaldiA Sebastianelli at all24587