Снимка (от ляво надясно): Д-р Данаил Мартинов, проф. Радостина Александрова и Мария Георгиева

Биологът д-р Данаил Мартинов и дипломантката към сектор “Андрология” на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен Мария Георгиева участваха с научни доклади в работна среща, провела се на 27 ноември 2023 г. в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките (ИЕМПАМ – БАН) в София.  Плевенските специалисти се включиха във форума по покана на проф. Радостина Александрова, биолог с професионални интереси в областта на клетъчната и молекулярната биология, вирусологията, имунологията, експерименталната онкология и онкофармакология, тъканното инженерство (костното тъканно моделиране) и патобиохимията и част от научния екип на ИЕМПАМ – БАН. Споделената ценна информация от д-р Данаил Мартинов и Мария Георгиева е резултат от разработените научни проекти в сектор “Андрология” на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен.

Д-р Данаил Мартинов

Д-р Данаил Мартинов изнесе доклад на тема „Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет. Минало и настояще“, а дипломантката Мария Георгиева представи част от своята дипломна работа на тема „Изследване нивата на неутралната алфа-1,4-глюкозидаза в семенни проби на български мъже с данни за инфертилитет“.

Мария Георгиева

Мария Георгиева е завършила бакалавърската си степен в Австрия през 2021 г., а през 2022 г. записва магистърската програма по биохимия в Биологическия факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където й предстои защита на дипломна работа и придобиване на магистърска степен. Тя избира да разработи дипломния си проект именно в сектор “Андрология” на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен под ръководството на д-р Данаил Мартинов. Споделя, че шансът, даден й от управителя на клиниката – доц. д-р Емилияна Конова, е невероятен старт на научното й развитие.

В сектор “Андрология” на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен до момента са разработени 4 дипломни работи в сферата на мъжкия инфертилитет и успешно са защитени два дисертационни труда по актуални и съвременни проблеми на мъжкия инфертилитет.

Екипът на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен, с управител доц. д-р Емилияна Конова е убеден, че науката и съвременната диагностика на двойките с репродуктивни проблеми вървят ръка за ръка.