Безплатна андрологична консултация и 50% по-ниска цена за разширена спермограма с оценка на оксидативния стрес в еякулат (на цена от 100 лв.) предлага от 1 до 30 април 2024 г. МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив на своите пациенти.

Ако по преценка на специалистите са необходими последващи изследвания, те ще са с 30 % отстъпка:

SDI тест (от 180 лв. на 126 лв.);

– SperMar тест (от 90 лв. на 63 лв.)

– HBA тест (от 180 лв. на 126 лв.)

Молекулярно-диагностичен тест Androflor Screen (от 125 лв. на 87.50 лв.).

Безплатната консултация ще се провежда от д-р Данаил Мартинов, доктор по медицинска биология.  

Може да запишете час на телефони 032 / 280 054 и 0882 386 426 – регистратура.

Подробности може да видите тук:

Андрологичните лаборатории на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” в Плевен и Пловдив са преминали успешно външна оценка на качеството и отчитането на резултатите към Програмата за репродуктивни науки NEQAS на Обединеното кралство.  

Информация за д-р Данаил Мартинов

Д-р Данаил Мартинов, доктор по медицинска биология, e сертифициран биолог от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). Завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2013 г. с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по Молекулярна биология. След положен теоритичен и практически изпит в Бирмингамския медицински университет във Великобритания през 2014 г. придобива Сертификат за извършване на спермален анализ към Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).

От 2015 г. е магистър по Клетъчна биология и патология след защита на дипломна  работа “Проучване ролята на оксидативния стрес в семинални плазми от фертилни и инфертилни мъже” в Катедра “Цитология, хистология и ембриология” при СУ “Св. Климент Охридски”. От 2021 г. е “Доктор” по научната специалност Медицинска биология, след като защитава дисертационен труд на тема “Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет” в Медицинския университет в Плевен. Той е хоноруван асистент във Факултет “Медицина“, Катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“ при МУ – Плевен. Провежда практически упражнения по дисциплината “Цитология, обща хистология и ембриология на човека“ със студенти от първи курс на специалността Медицина. 

Д-р Мартинов активно участва в научни форуми и проекти в областта на репродуктивната биология. Част е от екипа специалисти на Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина “Света Елисавета” – гр. Плевен, от 2013 година, като интересите му са насочени в областта на неизяснения и идиопатичен мъжки инфертилитет и оксидативния стрес като съпътстваща причина.

Екипът от специалисти на МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Плевен и Пловдив, в Сектор “Андрология” включва репродуктивни биолози, ендокринолози, уролог, генетик, микробиолог, кардиолог, имунолог, както и клиничен фармаколог.

Подробности за изследванията

* Разширена спермограма с оценка на оксидативен стрес в еякулат

Разширената спермограма се извършва по актуалните критерии на Световната здравна оргиназация (СЗО) в комбинация с оценка на нивата на оксидативен стрес в семенна проба. Оценката на оксидативния стрес се извършва посредством ново поколение клинично валидирана и патентована диагностична технология, благодарение на която е възможно измерването на  баланса между оксиданти и антиоксиданти в семенна течност. По този начин се извършва персонализирана прогнозна оценка на мъжкия фертилизационен потенциал. Анализът на оксидативния стрес в семенна  проба подпомага изборът на правилната комбинация от хранителни добавки при мъже с нарушени спермални показатели и отчетени високи нива на оксидативен стрес в семенна проба. 

* HBA тест

Тест за оценка на способността на сперматозоидите да контактуват с яцеклетката, което дава информация за качеството и зрелостта им. Свързването на сперматозоидите към хиалуронова киселина (ХК) е индикатор за способнастта им да оплодят яцеклетката и това да доведе до развитието на нормална и успешна бременност. Тестът е препоръчителен при мъже с неизяснен инфертилитет и имащи нормални спермални параметри, както и при мъже с идиопатичен инфертилитет (с нарушени един или повече спермални показатели). Необходима част е от функционалните тестове при плануване на интарутеринна инсеминация.

* SDI тест

Тест за оценка на копактизацията на спермалната ДНК. Спермалната ДНК структурно се различава от ДНК на другите клетки в човешкия организъм, поради липсата на механизъм за поправка при настъпило увреждане. Много често спонтанните аборти и непостигането на бременност в една двойка се дължат на повишена фрагментация на спермалната ДНК. Повишената фрагментация може да бъде следствие от варикоцеле, прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене и различни хронични заболявания и повишени нива на оксидативен стрес. Важно е да се знае, че нормалната спермограма не изключва повишена фрагментация на спермалната ДНК. Повишената ДНК фагментация увеличава риска от развитие на некачествени ембриони и възникването на генетични мутации в образувания ембрион.

* Молекулярно-диагностичен тест Androflor Screen

Тест за оценка на мъжкия микробиом в семенна проба. С помоща на този тест се търсят най-честите инфекциозни причинители, асоцииращи се с репродуктивни неуспехи и спонтанни аборти в двойката от страна на мъжкия фактор.

* SperMar тест

Макар и рядко срещано сред мъжете с данни за инфертилитет, се наблюдава наличие на антиспермални антитела в семенна проба, което обуславя имунологична причина за нарушените спермални показатели – най-често е засегната подвижността на сперматозоидите в комбинация с повишена аглутинация (слепването им). Препоръчителен е при мъже, претърпели операция от разширена вена на тестиса. Изследването на антиспермални антитела следва да се проведе след предварителна консултация в сектор “Андрология”, тъй като тестът има своите ограничения и не е приложим при всички мъже с нарушени спермални показатели.