logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Предварителни прегледи и изследвания

Прегледи и изследвания, от които може да се установи, че двойката е показана за провеждане на процедура по асистирани репродуктивни технологии – IVF/ICSI метод:

 • кръвни тестове, целящи определянето на хормонални нива (LH, FSH, Estradiol, Prolactin, Progesteron, Inhibin B, AMH и др.);
 • тестове за инфекциозни причинители (Chlamydia trachomatis, HIV I и II, НBV, HCV, Treponema pallidum);
 • кръвна картина и коагулационен статус;
 • вземане на секрет от влагалището за микробиологично изследване;
 • ултразвукови прегледи;
 • пробно сондиране на цервикалния канал;
 • при необходимост, проходимост на маточните тръби;
 • медико-генетична консултация;
 • семенен анализ, микробиологично изследване на семенната проба;
 • SDI тест целящ установяване на интегритета на спермалната ДНК;
 • допълнителни показатели, ако е необходимо.

Прилагане на медикаменти преди започването на процедура по асистирани репродуктивни технологии

Ако е необходимо, лечение с антибиотици и/или глюкокортикоиди (стероиди), за да се елиминира възпаление или инфекция.

Прилагане на медикаменти за стимулация на яйчниците

Стимулирането на яйчниците с медикаменти, дава възможност да съзреят повече от една яйцеклетки за определено време и под прецизен контрол. Могат да бъдат приложени следните медикаменти:

 • агонисти на гонадотропния рилизинг хормон (GnRH) (напр. Decapeptyl®, Dipheriline®). Този медикамент се поставя чрез подкожно инжектиране, ежедневно от стартирането на яйчниковата стимулация до момента на индукция на овулацията. Основната му роля е да предотврани спонтаннен пик в нивото на лутеинизиращия хормон (LH), което може да дведе до преждевременна овулация (спукване на фоликулите съдържащи зрелите яйцеклетки). Под действието на GnRH-агонстите първоначално от хипофизата се секретират фоликулостимулиращ хормон (FSH) и LH което подпомага старта на зреене на фоликулите;
 • антагонисти на гонадотропния рилизинг хормон (GnRH) – (напр. Orgalutran®, Cetrotide®)- това са друг клас медикаменти, които се използват да предотвратят преждевременна овулация. Прилагат се на по-късните етапи от овариалната стимулация;
 • гонадотропини (напр. Gonal F®, Puregon®, Fostimon®, Merional® и др.) – това са естествени хормони, чието дейстие е върху яйчника, с цел да стимулират разтежа и зреене на няколко яйцеклетки в продължение на 8 или повече дни. Всички тези медикаменти съдържат FSH – хормон стимулиращ разтежа на овариалните фоликули в които се съдържат яйцеклетките. Някои от тези медикаменти съдържат в състава си и определено количество LH, който заедно с FSH стимулира продукциата на естрогени и разтежа на фоликулите. Гонадотропините се прилгат под формата на подкожни инжекции;
 • човешки хорионгонадотропин уринарен или рекомбинантен (Pregnyl®, Ovidrelle®). Прилага се под формата на мускулни или подкожни инжекции 36 часа преди фоликулната пункция. Целта на този пепарат е да инициира крайното съзряване на яйцеклетките.

Мониториране на стимулацията

Включва: ултразвукови прегледи, комбинирани с кръвни тестове, с цел да се установи динамиката на развитие на фоликулите, степента на зрялост на яйцеклетките и очаквана овулация. Ултразвуковите прегледи се извършват трансвагинално.

Фоликулна пункция

Представлява събиране на яйцеклетките от яйчниците, чрез пунктиране на фоликулите с игла и аспириране на фоликулното съдържимо. Процедурата се извършва трансвагинално, под ултразвуков контрол и прилагане на краткотрайна интравенозна анестезия.

Даване на семенна проба

Даване на семенна проба от партньора, чрез мастурбация и последващо обработване на пробата.

Медикаменти прилагани след фоликулната пункция
Лечение с антибиотици след фоликулната пункция, с цел да се предотврати възможността за възникване на инфекция.

Специфични процедури по АРT

Конвенционалното ин витро оплождане представлява процедура, при която сперматозоидите на мъжа се поставят заедно с яйцеклетките на жената в специална разработена за целта хранителна среда, в която протича естественият биологичен процес на оплождане. След настъпване на оплождане, получените ембриони се култивират в лабораторни условия, докато ембриогогът и лекуващият лекар не решат, че те са готови за трансфер в матката на жената.
При наличие на мъжки фактор за стерилитета, както и при предишни неуспешни опити за фертилизация, екипът по АРТ може да ви препоръча прилагането на ICSI процедура, която представлява микроманипулационна техника на инжектиране на един сперматозоид в цитоплазмата на зрялата яйцеклетка.

Ембриотрансфер

Връщане на ембрион/ембриони в матката на жената с помощта на пластмасов катетър, трансвагинално, като катетъра прониква през канала на шийката на матката и ембрионите се „впръскват” в кухината и. Процедурата се извършва от лекуващия гинеколог, под ултразвуков контрол.

Мониториране след процедурата по АРТ

Вземане на кръвни проби ако е необходимо проследяване на някои показатели, както и за извършване на кръвен тест за бременност 14 дни след ембриотрансфера. При положителен кръвен тест, ултразвукови прегледи в следващите 6-8 седмци за да се установи ехографски настъпилата бременност и нейното нормално протичане.

Медикаменти приемани след процедурата по АРТ

Приемане на прогестерон (напр. Utrogestan) и/или човешки хорионгонадотропин hCG (напр. Pregnyl) за поддържане на лутеалната фаза от цикъла, както и по време на ранна бременност.