logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Урология и андрология

Образование

Медицински университет - Плевен

Завършва медицина, образователна степен „Магистър“

Медицински университет - Плевен

Завършва специализация по урология.

Медицински университет - Плевен

Придобива образователно-квалификационна степен „Доктор“
по научната специалност „Урология“ за защита на дисертационния
труд „Парафином на мъжките гениталии–оперативно лечение и
резултати“.

Медицински университет - Плевен

Доцент по урология

Има множество специализации у нас и в чужбина по ендоскопска и роботизирана хирургия.

Автор е на 33 публикации в чуждестранни списания и на 54 – в български.
Има 52 презентации на научни форуми.

Член е на Европейската асоциация по урология, Европейската ендоурологична асоциация, Българския лекарски съюз и Българското урологично дружество.