logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Длъжност Експерт УЧР

Образование

Moody International

Вътрешeн одитор на Системи за управление на качеството ISO 9001:2000. Сертификат от Муди Интернешънъл.

Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

Oбразователна степен магистър по „Бизнес администрация“