logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Медицински лаборант

Образование

Полувисш медицински институт „Д-р П. Бешев“ Плевен

Завършва специалност „Медицински лаборант“

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Завършва ОКС „Магистър“ по „Здравен мениджмънт“

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен

Медицински лаборант

ЦКЛ – МУ – Плевен

Медицински лаборант

МЦ КИРМ ООД – Плевен

Част от екипа на МЦ КИРМ ООД – Плевен