logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Медицинска сестра

Образование

Полувисш медицински институт „Д-р П. Бешев“ Плевен

Завършва специалност „Медицинска сестра“

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Завършва ОКС „Магистър“ по „Административен и здравен мениджмънт“

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен

Работи като медицинска сестра в Първа неврологична клиника

МЦ КИРМ ООД – Плевен

Част от екипа на МЦ КИРМ ООД – Плевен