logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Акушерство и гинекология

Образование

Медицински университет – гр. София

Завършва Медицина

Медицински университет – гр. Плевен

Aсистент по aкушерство и гинекология към Катедра „Акушерство и гинекология“

Медицински университет – гр. Плевен

Придобита специалност „Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“

 • 2012 г. – Основи на колпоскопията при проф. Алберт Сингер – Whittington Hospital London.
 • 2012 г. – Курс „Ултразвукова и доплерова дигностика в акушерството и гинекологията“.
 • 2012 г. – Курс „Гинекологична ендокринология“.
 • 2012 г. – Обучителен курс по ехографска диагностика в акушерството и гинекологията към Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.
 • Участие в 14-ти Международен симпозиум ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) Атина, Гърция, 20-21.04.2018 г.
 • Основен курс по Ултразвук на ISUOG Атина, Гърция, 20.04.2018 г.
 • Курс „Фетални аномалии” ISUOG Атина, Гърция, 21.04.2018 г.
 • Първи обучителен-практически курс по фетална морфология на Фондацията по фетална медицина, УМБАЛ „Св.Марина”, Плевен, 17.06.2018 г.
 • 17-ти Световен конгрес по Фетална медицина, Атина, Гърция, 24-28.06.2018 г.
 • Курс „Поликистозен овариален синдром”, организиран от ESHRE, Барселона, Испания, 01.07.2018 г.
 • 34-та Годишна среща на ESHRE, Барселона, Испания, 01-04.07.2018 г.
 • Сертификат за присъствие на курс “The 11-13 weeks scan”, 27.07.2018 г., към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892
 • Сертификат за компетентност „Скрининг за прееклампсия”, 07.08.2018 г. към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892
 • Сертификат за компетентност “Doppler Ultrasound”, 09.08.2018г., към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892
 • Сертификат за компетентност „Оценка на маточната шийка”, 08.10.2018г. към Фондацията по фетална медицина, Лондон, FMF ID: 96892
 • Първи Български курс на Ian Donald School по ултразвук в акушерството и гинекологията, съвместно с БАУАГ, Правец, 02-04.11.2018 г.
 • Български лекарски съюз
 • Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията
 • ISUOG (International society of ultrasound in obstetrics and gynecology)
 • ESHRE (European society of human reproduction and embryology)