logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Биолог

Образование

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по Молекулярна биология.

 • 2019 – 2020 г. Лаборант в клинична лаборатория на Медицински център денонощна детска поликлиника “ВЕЛАКЛИНИК“.
 • 2020 – 2022 г. Биолог в МБАЛ „Свети Мина“ – клинична лаборатория
 • 2022 -2024 г. СМДЛ „ЛИНА“ – биолог в клинична лаборатория
 • От месец Март на 2024 година е част от екипа биолози на МЦ КИРМ – Пловдив – сектор Андрология