logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Медицинска генетика
Научна степен Професор

Образование

Медицинска академия - София

Придобита специалност по Медицинска генетика

Медицински университет - Плевен

Асистент по Медицинска генетика.

Преподавател на специалностите: Медицина – БЕО и АЕО; Магистър фармацевт; Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант.

Висша атестационна комисия - София

Защитен дисертационен труд на тема: „Диагностични, профилактични и епидемиологични аспекти на регистрацията на вродени аномалии”. Придобита образователна и научна степен „доктор”

Медицински университет - Плевен

Академична длъжност „доцент”, научна специалност „Генетика”

Медицински университет - Плевен

Академична длъжност „професор”, научна специалност „Генетика”

Медицински университет - Плевен

Ръководител Сектор “Медицинска генетика”

Медицински университет - Плевен (член на програмата EUROCAT)

Ръководител Катедра „Медицинска генетика”

 • Членство в научни дружества

  • Национално дружество по генетика на човека
  • European Society of Human Genetics
  • БНД по Акушерство и гинекология
  • Българска Педиатрична Асоциация
  • Българска Асоциация по Неонатаология
 • Научна дейност

  Автор на повече от 60 публикации в научни списания у нас и в чужбина; Участия в над 100 научни форуми у нас и в чужбина

 • Преминати курсове и специализации

  • Медико-генетична консултативна помощ
  • Генетични проблеми в педиатрията
  • Клинична дисморфология
  • Хромозомна диагностика
  • Молекулярно-генетични методи за анализ
 • Научни интереси

  • Клинична дисморфология
  • Вродени аномалии
  • Регистрация на вродени аномалии сред новородени
  • Вродените аномалии и пери- и неонатална смъртност
  • Генетична консултация на семейства с вродени аномалии
  • Пренатална диагностика на рискови бременности
  • Генетични причини за инфертилитет
  • Наследствени тромбофилии и репродуктивни неуспех
  • Молекулярно-биологични аспекти на съдовата паталогия и наследствени тромбофилии
 • Ръководител

  Ръководител на Плевенския Регистър за Вродени Аномалии (регистърът е основан 1988 г.; член на EUROCAT/ Европейска програма за мониторинг на вродените аномалии/ от 2013 г.).