logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Медицински лаборант

Образование

ПУ “Паисий Хилендарски“

Завършва медицинска биология, бакалавър

ПУ “Паисий Хилендарски“

Завършва микробиология

Медицински университет - Пловдив

Придобиване на сертификат за вземане на венозна и капилярна кръв

 • 2020 – 2023 г. – Биолог – ГБСМДЛ ”Зинвест – К“ ООД – Пловдив
 • 2023 – 2024 г. – Биолог – СМДЛ “Рамус” ООД – Пловдив.
 • От 2024 г. – Медицински лаборант – МЦ КИРМ “Св. Елисавета” – Пловдив