logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност  Акушерка

Образование

Медицински университет – Медицински колеж – Плевен

Завършва специалност “Акушерки”, професионална квалификация “Акушерка”

МБАЛ „Авис Медика“ Плевен

Работи като акушерка

МЦ КИРМ ООД – Плевен.

Работи в МЦ КИРМ ООД – Плевен.