logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Биолог

Образование

Софийски университет ``Св. Климент Охридски``

Придобиване  на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по биология

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по репродуктивна биология

МЦ КИРМ “Св. Елисавета” - Плевен

Биолог в сектор “Андрология”