logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност Биолог, ембриолог

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Придобиване на образователно – квалификационна степен „Бакалавър” по Молекулярна биология

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър“ по Репродуктивна биология, професионална квалификация биолог – ембриолог

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен

Биолог в Лаборатория по микробиология и вирусология

СБАЛГАР „д-р Малинов“, гр. София

Преминат курс по практическо обучение в ембриологична, семинологична, имунологична и генетична лаборатории на СБАЛГАР „д-р Малинов“, гр. София