logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Биолог

Образование

Висш химико-технологически институт – гр. София

Факултет по органична технология и инженерна химия. Квалификация – инженер – биотехнолог

Медицински университет – гр. Плевен

Лаборатория по електронна микроскопия

Втора поликлиника – гр. Плевен

Биохимик в клинична лаборатория

Регионална здравна инспекция – гр. Плевен

Ръководител лаборатория „Промишлена токсикология”. Гл. експерт дирекция „Лабораторни изследвания” – лаборатория „Микотоксини и добавки” инструментални методи за анализи по безопасност на храни, води и козметика / високо-ефективна течна хроматография /HPLC/ и/ LC/MS/MS/

МЦ КИРМ ''Св. Елисавета'' - Плевен

Флоуцитометричен анализ за оценка на ДНК – фрагментация и имунофенотипизиране на левкоцити.

 • 2016 г. – Курс „Флоуцитометричен имунофенотипен анализ ” от програмата за обучение на Национален център по заразни и паразитни болести, гр. София
 • 2018 г. – ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН СЕМИНАР, Организиран от BD Biosciences със съдействието на Диамед и БАКИ в Клиника по Клинична Имунология с Банка за Стволови клетки при УМБАЛ Александровска, гр. София
 1. Д. Мартинов, Н. Айвазова, Л. Илиева, А. Дикова. И. Иванова, М. Атанасова,Е. Конова. Оксидативен стрес в диагностиката на мъжкия инфертилитет. СЕДМА РАБОТНА СРЕЩА „Репродуктивна медицина 2017 – противоречия и консенсус“, Плевен, 28-30 април, 2017
 2. Д. Мартинов ,Н . П. Айвазова, Л. О. Илиева, А. П. Дикова, И. Н. Иванова, М. А. Атанасова, Е. И. Конова. Биомаркери извън рутинния семенен анализ. X Национална конференция по медицинска биология, Цигов чарк, 08-10 септември 2017