logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Образование

Полувисш медицински институт “Д-р П. Бешев” Плевен

Завършва специалност “Медицинска сестра”

Медицински университет - Медицински колеж

Придобита специалност анестезиология и интензивни грижи за медицински сестри

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен

Работи в КАРИЛ