logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Длъжност
Aнестезиологична сестра

Образование

Полувисш медицински институт “Д-р П. Бешев” - Плевен

Завършва специалност “Медицинска сестра”, общ профил

КАИЛ/ОИЛ на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” - Плевен

Анестезиологична сестра

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Курс по изгаряния

Медицински колеж при Медицински университет - Плевен

Придобита специалност “Анестезиология и интензивни грижи за медицински сестри”

МЦ КИРМ “Св. Елисавета” - Плевен

Анестезиологична сестра