logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Медицинска сестра

Образование

CПУ  „Стоян Заимов”

Средно специално образование “Медицинска сестра”

Медицински университет - гр. Плевен

Специалност “Медицинска сестра”

Институт “Валби” - Вестерос, Швеция 

 Специалност “Помощник медицинска сестра”

 • 1989-1996 г. Медицинска сестра в Детски очен кабинет, Обща хирургия, Урология, Клинична лаборатория – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен.
 • 1997-2011 г. Козметик – Частен козметичен салон в Сирия, Хасаке.
 • 2011-2015 г. Козметик – Спа център в „Сола Странд Хотел“ – Ставангер, Норвегия.  
 • 2015-2016 г. Работи на регистратура – Имиграционна поликлиника за бежанци, Вестерос, Швеция.
 • 2016-2017 г. Медицинска сестра – Бекби поликлиника /Херйердет поликлиника – Вестерос, Швеция.
 • 2017-2018 г. Медицинска сестра – Капио Валби поликлиника – Вестерос, Швеция.
 • 2018-2021 г. Медицинска сестра – Бекби поликлиника – Вестерос, Швеция.
 • 2020-2021 г. Медицинска сестра – Херйердет поликлиника – Вестерос, Швеция.
 • 2021-2022 г. Медицинска сестра в лаборатория – Уденсви – Тегнер – Вестерос, Швеция.                                                                         
 • От 2022 г. Медицинска сестра – МЦ КИРМ „Св.Елисатета“ – Пловдив.

Отлично владеене на кюрдски, арабски, руски, норвежки, шведски.

 • Добра компютърна грамотност
 • Работа със система „Космик“
 • Сертификат за оказване на първа помощ – DHLR – 2012 г. – Норвегия/Ставангер
 • Сертификат за GDPR – Използване на лични данни при работа в медицински звена.
 • Сертификат за работа при пожар.
 • Сертификат за използване на защитно облекло.
 • Сертификат за работа с химикали и токсични вещества.
 • Сертификат за предотвратяване на вътреболнични инфекции.
 • Удостоверение за козметик – 12.08.1997 г.