logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Длъжност Експерт УЧР

Образование

Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

Образователна степен бакалавър, специалност „Застраховане и социално дело“ с профил „Здравен мениджмънт“

Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

Специализация „Независим финансов одит“

Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

Образователна степен магистър по „Финансов мениджмънт“

Медицински университет - Плевен

Магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ 

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен.

Работи като Експерт обществени поръчки

Община Плевен

Администратор на проект “И аз имам семейство“ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013″

Районен съд – Плевен

Съдебен заседател

МЦ КИРМ ООД – Плевен

Част от екипа на МЦ КИРМ ООД – Плевен

 • Компютърна грамотност
 • Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD към Институт по публична администрация
 • Курс към БАН  за млади лидери
 • Степен I  по английски език