logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност  Медицински лаборант

Образование

Медицински университет – Медицински колеж – Плевен

Завършва специалност “Медицински лаборанти”, с професионална квалификация “Медицински лаборант”

МЦ КИРМ ООД - Плевен

Работи в МЦ КИРМ ООД – Плевен