logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Акушерство и гинекология

Образование

Медицински университет - Пловдив

Завършва медицина с пълно отличие, за което е удостоена с престижната награда „Златен Хипократ”.

Медицински университет - Пловдив

Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

 • От 2015 г. е специализант в Отделение по акушерство и гинекология в УМБАЛ “Пловдив“ АД, гр. Пловдив
 • От 2016 г. работи в МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив 
 • От 2020 г. е лекар специалист в Отделение по акушерство и гинекология в УМБАЛ „Пловдив“ АД, гр. Пловдив
 • От 2021 г. е медицински управител на МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Пловдив.
 • Научните интереси на д-р Карагьозова от студентските години са в областта на акушерството, гинекологията, ендокринологията и репродуктивната медицина.
 • Участията й включват национални конгреси по стерилитет и репродуктивно здраве, гинекологични и онкогинекологични национални конференции, ежегодни обучителни курсове по ултразвук в акушерството и гинекологията, както и годишни срещи на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). 
 • Член е на GCH (Global Community of Hysteroscopy) от 2021 г.

Д-р Карагьозова има научни съобщения, представени по време на Трета и Четвърта научни конференции за студенти, докторанти и млади учени, 2009 г. и 2011 год., както и в Конкурс на МНД „Асклепий” за научно творчество на студенти, докторанти и млади учени, 2012 год.

 • Проект „Star night”, финансиран по 7-ма рамкова програма на Европейски съюз за научни изследвания и технологично развитие, 2009 год.;
 • Студентски обучителен семинар „Спешна помощ в медицината“, 2011 г.;
 • Проект BG051PO001-3.3.07- 0002 “Студентски практики” – СБАЛАГ „Селена” ООД – Пловдив;
 • SPL7013-018 Study, Starpharma Harmony, Quintiles.
 • Сертифициран специалист е в областта на колпоскопията и деструктивното лечение на доброкачествени и предракови изменения на маточната шийка, диагностична и оперативна хистероскопия и лапароскопия. Има и сертификати по ултразвукова диагностика на Майчино-феталната фондация (FMF).
 • Проведеното обучение по репродуктивна медицина на д-р Владимира Карагьозова в МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен е под ръководството на акушер-гинеколозите д-р Ивайло Бързашки, доц. д-р Петър Иванов и д-р Божанка Панева.
 • Сертифициран специалист по плазмотерапия.