logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност  Гастроентерология и диететика

Образование

Медицински университет – гр. Плевен

Завършва специалност „Медицина“

Висш медицински институт - София

Придобива специалност  “Вътрешни болести” от 1995 г.

Висш медицински институт - Плевен

Продобива специалност “Гастроентерология и диететика“

 • Фиброгастроскопия (1992);
 • Ехография на съдовете с доплер (1996);
 • Интервенционална ехография. Доплер диагностикa (1998);
 • Функционални заболявания на гастроинтестиналния тракт (1999);
 • Чернодрробна биопсия (2001);
 • Долна ендоскопия (2006);
 • Конвенционална ехография-абдоминална ехография и повърхностни структури (2008);
 • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия-първо ниво (2008);
 • Абдоминална доплерова ехография (2010);
 • Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография (2010);
 • Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия- ІІ-ро ниво (2010);
 • Българска асоциация по ултразвукова медицина (БАУМ);
 • Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози със секция по гастроинтестинална ендоскопия (БАХГОСГЕ);
 • Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография;
 • European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB);
 • European Association for Gastroenterology and endoscopy (EAGE);