logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790

Началник клинична лаборатория при МБАЛ – Плевен, ВМА – София.

Специалност Клинична лаборатория
Научна степен Доктор

Образование

Висш медицински институт - Плевен

Завършва висше образование, специалност „Медицина”

Катедра по клинична лаборатория и имунология в Медицинския институт на Медицинска академия - София

Придобита специалност Клинична лаборатория.

Висша атестационна комисия - София

Кандидат на медицинските науки, дисертационен труд на тема: „Диагностична стойност на нови показатели на червената кръв при изясняване на анемичния синдром”.