logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Микробиология и вирусология
Езици Английски, руски

Образование

Висш медицински институт - Плевен

Завършва специалност „Медицина“

Висш медицински институт - Плевен

Придобива специалност „Микробиология“

Медицински университет – гр. Плевен

Асистент, старши и главен асистент в Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика”

 • Медицински университет – София. Съвременна стратегия на антимикробната терапия на инфекциозните болести /1996/
 • Медицински университет – София. Съвременни проблеми в клиничната микробиология /1998 г./
 • Медицински университет – София. Педагогика на висшето медицинско образование /1989 г./
 • Курс по лабораторна диагностика на дерматофитни и дрождеви инфекции /2002 г./
 • Медицински университет – Плевен. Придобита квалификация системен офис оператор /2006 г./
 • Медицински университет – Плевен. Актуални проблеми на медицинската педагогика /2006 г./
 • Бета –хемолитични стрептококи, клинично значение и антибиотична чувствителност.
 • Автор и съавтор – в научни форуми в България – 17
  – в научни форуми в чужбина – 9
  – публикации в България – 14
  – публикации в чужбина – 4
  – научни проекти – 5
  – монографии – 5
 • Българска асоциация на микробиолозите (2002 г.)
 • Българско дружество по медицинска микробиология (2005 г.)
 • в научни форуми в България – 17
 • в научни форуми в чужбина – 9
 • публикации в България – 14
 • публикации в чужбина – 4
 • научни проекти  – 5
 • монографии – 5