logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Специалност  Анестезиология и реанимация

Образование и специализация

Висш медицински институт - Плевен

Завършва „Медицина“

Висш медицински институт - Плевен

Придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“.

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен

Работи като лекар ординатор в Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен

Следдипломна квалификация – Фондация за европейско обучение в анестезиологията (F.E.E.A).