logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Завършени курсове:

 • Ехография в акушерството и гинекологията;
 • Извличане и съхранение на стволови клетки и автотрансплантация; Участие в 11-ти световен конгрес по акушерство и гинекология (COGI)-2008 г.

Национални конференции и конгреси по акушерство и гинекология, стерилитет и контрацепция, гинекологична ендоскопия, ИВФ техники и технологии, репродуктивна ендокринология, хормонална заместителна терапия и др.

Работи в областта на акушерството и гинекологията, стерилитет и ИВФ.

Езици: македонски, английски, сръбски

Образование

Медицински университет - Плевен

Специалност „Медицина“

Катедра “Акушерство и гинекология” при МУ – УМБАЛ – Плевен

Редовен специализант

Медицинкси университет - Плевен

Придобита специалност по акушерство и гинекология