logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790
Специалност Клинична имунология

Образование

Mедицински университет – гр. Плевен

Завършва медицина

Mедицински университет – гр. Плевен

Придобива специалност „Клинична имунология“

 • 2014 – Изследване на лимфоцитни субпопулации при пациенти с метаболитен синдром и/или захарен диабет тип 2
 • 2014 – Нива на адипокини-резистин и висфатин при метаболитен синдром
 • 2015 – Проучване върху генетични и имунологични фактори, определящи тромбогенезата при пациенти с миелопролиферативни заболявания
 • 2015 – Промени в имунния статус на деца и подрастващи с тип 1 диабет с кандидозна инфекция на пикочните пътища и гениталиите
 • 2016 – Проучване на имунологичните маркери CD38, CD49d и тяхната прогностична стойност при нелекувани пациенти с B-CLL /B хронична лимфолевкоза/
 • 2017 – Проучване на заразеността с Borrelia Burgdorferi Sensu Lato при иксодови кърлежи в Плевенска област
 • 2017 – Проучване честотата на носителство на HSV-1,2, CMV и EBV/ херпесвируси в ендометриум при жени с неуспешни асистирани репродуктивни техники
 • 2018 – Оксидативен стрес и възпаление при мъже с инфертилитет и метаболитен синдром
 • Автоимунитет и автоимунни заболявания
 • Имунни дефицити
 • Флоуцитометрично изследване на тромбоцити, тромбоцитно-левкоцитни агрегати и левкоцити при различни групи болни
 • Флоуцитометрична имунофенотипизация на злокачествени хематологични заболявания
 • Репродуктивна имунология
 • Българска асоциация по клинична имунология
 • EFIS (Европейска федерация на имунологичните дружества)