logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Има 10 публикации в международни и над 40 в български научни списания.

Публикациите са цитирани от над 120 чужди автори.
Общ импакт фактор 21, индивидуален импакт фактор 3.

Участва и редактира монография “Pregnancy Thrombophilia: The Unsuspected Risk”.

Специалност Акушерство и гинекология
Научна степен Доцент

Образование

Висш медицински институт - гр. Плевен

Завършва медицина

Медицински университет – гр. Плевен

Придобива научна степен – „доктор“, след докторантура на тема „Тромбофилия и тромбоемболични заболявания“.

Медицински университет – гр. Плевен

Редовен доцент

Медицински университет – гр. Плевен

Специализира и придобива специалност „Акушерство и гинекология“

Медицински университет – гр. Плевен

Работи в МЦ КИРМ „Св. Елисавета” гр. Плевен по проблемите на стерилитета, репродуктивни неудачи, консервативна гинекология, проследяване на рискова бременност.

 • 2017 г. Курс “Амбулаторна хистероскопия”, МБАЛ „Надежда“ – гр. София
 • 2014 г. Работна среща на ESHRE „Ендометриоза и адненомиоза“ – Liege, Belgium
 • 2013 г. Курс “Хистероскопия”, Медицински Университет – гр. София
 • 2013 г. Курс “Диагностична лапароскопия в гинекологията”, Медицински Университет – гр. Плевен
 • 2012 г. Курс „Лечение при ранни загуби на бременността“, Evidence based early pregnancy care, Amsterdam, The Netherlands
 • 2011 г. Курс по репродуктивна медицина и асистирана репродукция в Rinehart center for reproductive medicine, Chicago, IL, USA, под ръководството на prof. Carolyn Coulam.
 • 2010 г. Курс “ Ултразвук в акушерството и гинекологията“, Медицински Център «Фемина» – гр. София
 • 2009 г. Обучение по Акушерство и Оперативна гинекология в Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e della Riproduzione, Seconda Univerista degli Studi di Napoli, Naples, Italy, под ръководството на prof. Enrico Messalli. http://www.intechopen.com/articles/show/title/thrombophilia-in-assisted-reproductive-technology-place-and-needs-of-thromboprophylaxis