logo
 • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
  064 / 804 790
 • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
  032 / 280 054
 • МЦ КИРМ - БУРГАС
  064 / 804 790

Доцент по клинична имунология при МУ – Плевен и МДЛ по имунология, УМБАЛ – Плевен.

Над 50 публикации в наши и международни списания и научни форуми.

Специалност Килинична имунология
Степен Доцент

Образование

Висш медицински институт - Плевен

Завърша специалност Медицина

Медицински университет – гр. Плевен

Придобива специалност „Клинична имунология“

Медицински университет – гр. Плевен

Защита на дисертационен труд на тема “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение”

Медицински университет – гр. Плевен

Доцент по „Клинична имунология“

 • Автоимунитет и автоимунни заболявания (Израел);
 • Имунология и алергология;
 • Флоуцитометрично изследване на интрацелуларни цитокини;
 • Флоуцитометрични микросферови методи в експериментална и клинична имунология.
 • Becton Dickinson FACScan Users Club
 • Редакционна колегия на международното списание “Clinical Application of Immunology”
 • Съюз на учените в България
 • Асоциация по клинична имунология
 • Организационен комитет на Плевенски имунологични дни.