logo
  • МЦ КИРМ - ПЛЕВЕН
    064 / 804 790
  • МЦ КИРМ - ПЛОВДИВ
    032 / 280 054
  • МЦ КИРМ - БУРГАС
    064 / 804 790
Длъжност
Информатор

Образование и работни позиции

С.А. „Д.Ценов“ – Свищов

Придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър“ по Банково дело

„Райфайзенбанк България“ ЕАД

Работи в „Райфайзенбанк България“ ЕАД

МЦ КИРМ – Плевен

Част от екипа на МЦ КИРМ – Плевен